4986290249_f7fb7c2742_b

Mniej znane granty dla bibliotek, które mogą Was zainteresować

21 stycznia 2014

Są takie konkursy grantowe, które bibliotekarze dobrze znają, w których biblioteki biorą udział często i z sukcesami. Można do nich zaliczyć na przykład Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dotacje przyznawane przez Narodowe Centrum Kultury czy konkursy realizowane przez Fundację Orange. Poniżej znajdziecie kilka przykładów mniej znanych prowadzonych przez różne firmy i instytucje programów grantowych, z których biblioteki mogą korzystać.

Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga 

Fundację od 1996 roku prowadzi bank Citi Handlowy. O grant można się ubiegać w 7 różnych priorytetach, a najczęściej finansowane projekty to warsztaty, szkolenia, konkursy i olimpiady.

Obszary programowe:
I. Edukacja

 • Innowacje w edukacji
 • Edukacja ekonomiczna
 • Dziedzictwo kulturowe i tradycje
 • Twórczość artystyczna dzieci i młodzieży

II. Rozwój lokalny

 • Priorytety opieki zdrowotnej
 • Polityka społeczna
 • Nauka przedsiębiorczości

Rozpisanie projektu nie powinno stanowić problemu — na stronie Fundacji można znaleźć wiele podpowiedzi, a zasady otrzymywania dofinansowań reguluje krótki Regulamin. Warto również przyjrzeć się projektom już zrealizowanym dzięki dotacjom przyznanym przez Fundację Kronenberga (przykłady).

Wnioski należy składać za pośrednictwem Elektronicznego Systemu Przyjmowania Wniosków o Dofinansowania. Najbliższy termin przyjmowania projektów trwa od 7 stycznia do 4 lutego 2014.

Przykłady
WiMBP w Gorzowie Wielkopolskim otrzymała 29 100 zł na projekt „Konserwacja XVI-XVIII-wiecznych starodruków i zabytkowej kartografii ze zbiorów Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim”

Biblioteka Uniwersytetu we Wrocławiu uzyskała 50.000 zł na wsparcie projektu “Ochrona europejskiego dziedzictwa kulturowego – digitalizacja i mikrofilmowanie wybranych, niszczejących gazet śląskich ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu”.

Fundacja Banku Zachodniego WBK

Fundacja BZ WBK uruchomiła dwa programy, z których Bank Ambitnej Młodzieży wydaje się być bardziej odpowiedni dla bibliotek. Za pośrednictwem instytucji wychowawczych oraz organizacji młodzieżowych grantodawca chce wspierać edukację młodzieży (13 – 26 lat). Głównym celem programu jest umożliwienie rozwoju młodym ludziom, uświadomienie im wartości wykształcenia dla ich własnej przyszłości oraz dla rozwoju społeczności lokalnych, w których funkcjonują.
Wspierane są inicjatywy realizowane w ramach trzech głównych obszarów tematycznych:

 • rozwój i edukacja,
 • aktywność gospodarcza, społeczna, obywatelska,
 • kultura, historia i dziedzictwo narodowe.

Najczęściej finansowane projekty to: warsztaty, szkolenia, imprezy edukacyjne, konkursy, olimpiady, debaty, wystawy, projekty aktywizujące młodzież.
Wnioski składa się przez Internet, należy również spotkać się z prezesem najbliższego oddziału banku. Maksymalna kwota dofinansowania to 15 000 zł, więcej szczegółów można znaleźć w  Regulaminie.
Nabór wniosków odbywa się dwa razy w roku, nie określono jeszcze dat na 2014 – warto śledzić stronę Fundacji.

Przykład
W 2014 r. Filia Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej w Głogowie otrzyma dofinansowanie w wysokości 1400 zł na realizację Konkursu Recytatorskiego Poezji Twórców Głogowskich.

Fundacja PZU

Wśród programów dotacyjnych Fundacji PZU najciekawszą propozycją dla bibliotek jest program PZU z Kulturą. O dotacje mogą ubiegać się instytucje z miejscowości nie większych niż 30 tys. mieszkańców, a projekty muszą być skierowane do uczniów (szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych). Wsparcie finansowe można uzyskać na ciekawe wyjazdy i wizyty młodzieży w instytucjach kultury do maksymalnej kwoty 15 000 zł.

Wnioski należy składać w Biurze Fundacji PZU na odpowiednim formularzu. Informacje szczegółowe dostępne na stronie internetowej obecnie dotyczą jeszcze konkursów z 2013 roku, ale warto na nie zerknąć, by rozeznać się w konstrukcji wniosku. Nowe informacje oraz daty naborów w 2014 roku zostaną opublikowane na przełomie lutego i marca (informacja uzyskana bezpośrednio od Fundacji)..

Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza

Fundacja PGNiG finansuje lub współfinansuje projekty w obszarach:

 • kultury jako dziedzictwa narodowego,
 • szczególnych osiągnięć w zakresie nauk podstawowych i technicznych,
 • ochrony zabytków przemysłu gazowniczego i muzeów,
 • sportu, z uwzględnieniem rywalizacji sportowej jako narzędzia wychowawczego dzieci i młodzieży,
 • ochrony zdrowia.

Na stronie internetowej grantodawcy zamieszczono Regulamin z podstawowymi zasadami udzielania dotacji, a także wzór wniosku i kosztorys do wypełnienia. Dokumenty należy przesłać w formie elektronicznej oraz złożyć w wersji drukowanej w biurze Fundacji. Termin składania wniosków do rozpatrzenia w danym kwartale upływa 15 dnia każdego miesiąca kalendarzowego kończącego kwartał – najbliższy upływa 15 marca 2014 r.

Przykład
W 2012 roku Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy we Wschowie otrzymała wsparcie finansowe na zakup zbiorów elektronicznych.

Fundacja PGE – Energia z serca

Organizacja wspiera projekty realizowane w obszarach:

 • nauka i edukacja,
 • działalność ekologiczna,
 • lecznictwo i ochrona zdrowia,
 • pomoc społeczna,
 • wsparcie organizacji społecznych i samorządowych,
 • wsparcie instytucji kultury i dziedzictwa narodowego,
 • sport dzieci i młodzieży.

Dotacje są przyznawane w zależności od kwoty – te do 5000 euro przez Zarząd Fundacji PGE, wyższe dofinansowania musi dodatkowo zatwierdzić Rada Fundacji. Na stronie grantodawcy znajduje się poradnik jak otrzymać wsparcie w trzech krokach. Warto również prześledzić Regulamin zawierający więcej szczegółów. Wnioski Fundacja przyjmuje i rozpatruje w trybie ciągłym, a ocena poszczególnego projektu trwa około miesiąca.

***

Warto szukać przeróżnych źródeł finansowania i próbować powiększyć w ten sposób potencjał naszej biblioteki. Istnieje jeszcze wiele innych organizacji zajmujących się prowadzeniem tego typu wsparcia m.in. dla instytucji kultury. Coraz częściej działalność taką podejmują prywatne firmy prowadzące politykę odpowiedzialnego biznesu.

Z wyżej wymienionych przykładów można wysnuć wniosek, że jest sporo konkursów, w ramach których można zdobyć fundusze na pracę edukacyjną z dziećmi i młodzieżą, a także na projekty chroniące dziedzictwo narodowe. Warto przyjrzeć się tym mniej znanym grantom dostępnym bibliotekom oraz prześledzić projekty, które już otrzymały wsparcie. Często oferowane sumy dotacji są niższe niż przy dużych konkursach, ale na pewno otrzymanie jej pomoże w realizacji celów naszej biblioteki. O tym przekonali się ci, którzy grant już otrzymali, pozostałych namawiam do próbowania.


Wykorzystano zdjęcie autorstwa Howarda Lake’a (lic. CC By SA).

 • Sylwia Rypel

  Biblioteka w Muszynie wygrała grant Fundacji WBK :)

  • http://bibliosfera.net/ Krzysztof Lityński

   Super! Gratuluję! :)

 • http://www.pre-tekst.com/ pretekst

  Brakuje jeszcze informacji chociażby o programie rządowym Kultura + gdzie nacisk jest kłądziony na digitalizację oraz rozwój infrastruktury bibliotek.

  • Paulina Milewska

   W tym tekście opisałam granty, które można uzyskać od fundacji zakładanych przez podmioty prywatne, firmy, korporacje. Nie uwzględniłam programów rządowych, które są bibliotekarzom lepiej znane.

 • Paulina Milewska

  Pierwszy w tym roku nabór projektów w programie Fundacji BZ WBK „Bank Ambitnej Młodzieży” rozpoczyna się 27 stycznia. Wnioski będzie można składać do 10 lutego – macie już jakieś pomysły? :)
  http://fundacja.bzwbk.pl/programy-grantowe/bank-ambitnej-mlodziezy/terminy/

 • Paulina Milewska

  Fundacja PGNiG zmieniła daty naboru wniosków:
  Wnioski rozpatrywane są raz na dwa miesiące, począwszy od stycznia.
  Termin składania wniosków upływa 15 dnia każdego parzystego miesiąca kalendarzowego tj. 15 lutego, 15 kwietnia, 15 czerwca, 15 sierpnia, 15 października, 15 grudnia.

  http://www.pgnig.pl/pgnig/fundacja/1092/10961/14603