Komunikacja e-mailowa bibliotek – szczegółowe wyniki (otwarte dane)

24 września 2013

Bibliotekarze chcą zmian, zmian na lepsze. W tekście “Komunikacja e-mailowa – bolączka czy konik bibliotek?” napisałam: W założeniu mojego tematu było poszukiwanie błędów, patologii w komunikacji internetowej na linii bibliotekarz-czytelnik, jednak wyniki badań nie dały mi zbyt dużych na to szans. Większość bibliotek odpisała na moje wiadomości w akceptowalnym terminie, a jakość odpowiedzi była naprawdę dobra. Najwyraźniej “naprawdę dobra” nie wystarcza :-)

Od momentu opublikowania artykułu napisało do mnie wielu bibliotekarzy. Większość wiadomości stanowiły pytania o to jak wypadła konkretna biblioteka w ocenach jednostkowych. Cel zapytania – chęć ulepszenia procesu komunikowania się poprzez pocztę elektroniczną. To bardzo budujące, że pracownicy bibliotek czują potrzebę poprawy sytuacji z dobrej na lepszą!

Niezwykle cieszy fakt, że bibliotekarze przemyśleli wnioski płynące z moich badań i szukają nowych rozwiązań (np. pomysł na stworzenie bazy szablonów odpowiedzi, ujednolicenie treści stopki). Niektórzy robią własne kontrole wewnętrzne, szukają błędów, inni zapowiedzieli wprowadzenie nowych procedur przyspieszających odpowiadanie na zapytania czytelników.

Z powodu tak dużego zainteresowania tematem postanowiłam uwolnić dane. Teraz każdy może zajrzeć do arkusza z pełną punktacją, a także odszukać w swojej skrzynce e-maile pisane przez fikcyjnych, stworzonych do celów badawczych, czterech “typowych czytelników”.

Arkusz zawiera punkty przyznawane za każdy e-mail otrzymany od biblioteki w czterech kategoriach:

  • czas oczekiwania na odpowiedź,
  • poziom merytoryczny odpowiedzi,
  • formę graficzną odpowiedzi,
  • formę językową odpowiedzi.

W formularzu znaleźć można sumę puntków zdobytą przez każdą bibliotekę w każdej z kategorii osobno oraz łączny wynik.

Pobierz arkusz kalkulacyjny z wynikami
Zobacz opis punktacji